Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Tajov

Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 464 m. n. m. a chotár 410-1283 m. n. m. Tajov leží na východných svahoch Kremnických vrchov v doline Tajovského potoka. Značne odlesnený, Tajovským, Farbeným a Mutenským potokom rozčlenený vrchovinný povrch chotára tvorí v juhozápadnej časti druhohorné dolomity, v strednej treťohorné zlepence, pieskovce a vápence a v západnej pyroklastiká andezitov. Prevládajú hnedé lesné pôdy a rendziny. Lesné plochy sú roztrúsené v chotári.

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1544 pod názvom Tajova. Neskôr sa názov obce menil na Teiba (1616), Tajowa (1786), až na súčasný názov Tajov v roku 1920. Obec vznikla asi v 15. storočí a patrila Radvanskovcom. V 15. storočí tu mali banskobystrickí ťažiari šmelcovaciu hutu, 1496-1500 postavili Thurzovci scedzovaciu a rafinačnú hutu (tzv. dolná a horná huta), ktorú v roku 1546 prebrala Banská komora. V 18. storočí sa tu rafinovala i meď z Banátu, v 19. storočí len zo Španej Doliny a Smolníka. Huty za najväčšieho rozkvetu v 16. storočí zamestnávali 70-100 robotníkov. Zlikvidované boli v roku 1893. Tajov mal v roku 1828 348 obyvateľov a 53 domov.

Významné osobnosti:

Rodisko

Jozef Murgaš (17. 12. 1864-11. 5. 1929), vynálezca,

Eduard Gregor (9. 1. 1896-6. 5. 1954), ľudový rezbár tu aj pôsobil a zomrel

Jozef Gregor Tajovský (17. 10. 1874-20. 5. 1940), spisovateľ, dramatik ; tu pochovaný

PôsobiskoAndrej Truchlý-Sytniansky (1841-1916), literárny kritik

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.