Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Môlča

Obec Môlča veľkosťou katastrálneho územia i počtom obyvateľov patrí skôr k malým sídlam Slovenskej republiky. Leží vo veľmi peknej a malebnej prírodnej krajine, v bezprostrednom zázemí krajského mesta Banská Bystrica. Už pri letmom zoznámení sa s chotárom obce lepšie pochopíme zložitosť jej historického vývoja – postupnosť osídľovania, zmeny vlastníckych vzťahov, využívanie nerastných surovín a celkové hospodárske využívanie krajiny.

Môlča leží v prírodnom amfiteátri, ktorého os tvorí Môlčanský potok, asi 5 km juhovýchodne od Banskej Bystrice (pozri orientačnú mapu).

Geografická poloha Môlče je daná súradnicami: 48° 43′ severnej zemepisnej šírky a 19° 09′ východnej zemepisnej dĺžky. Stred obce Môlča (Prostredná Môlča) leží v nadmorskej výške 478 m, stred miestnej časti Dolná Môlča 427 m a Horná Môlča 472 m. V doline potoka Malá Môlča sa nachádza ešte rovnomenná miestna časť Malá Môlča. Na severnom okraji chotára v doline Môlčanského potoka, pod miestnou časťou Dolná Môlča, sa nachádza rómska osada. Obec Môlča vznikla počas historického vývoja postupným pospájaním uvedených osád. Pôvodné osady vznikli v závislosti od geografických podmienok i na sociálnom základe. V súčasnosti má obec charakter potočnej ulicovky.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.