Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Kynceľová

Obec Kynceľová leží v Banskobystrickom kraji, pod Nízkymi Tatrami. Patrí do mikroregiónu Pod Panským dielom, ktorý hraničí zo severu so Starými Horami, Motyčkami a Donovalmi, z východu s Moštenicou, Lučatínom, Ľubietovou, z juhu s Ponikami, z juhozápadu s mestom Banská Bystrica. Mikroregión je situovaný v centrálnej časti okresu Banská Bystrica, nachádza sa v tesnej blízkosti mesta Banská Bystrica. Toto mesto plní pre mikroregión funkciu sídla s vyššou občianskou vybavenosťou a funkciu dopravy a zamestnanosti. Obec susedí s dvomi obcami mikroregiónu Pod Panským dielom, s obcou Selce a obcou Nemce a miestnymi časťami Banskej Bystrice-Senica, Majer, Rudlová a Sásová. 

Kynceľová sa rozprestiera vo Zvolenskej kotline, v strednej časti podcelku Bystrického podelia, na pravom brehu Selčianskeho potoka. Pahorkatinný povrch lesného chotára tvoria štrky a piesky s mocnými nánosmi hlín.
Prevláda pôdny typ rendziny. Výplň Zvolenskej kotliny tvoria bazálne zlepence, tufitické íly a okruhliaky kryštalických druhohornatých a paleogénnych hornín, ako aj pliocénna štrková formácia. Z obce je pekný výhľad na dominantu Panský diel (1100 m.n.m.) a masív Nizkych Tatier.

Obec Kynceľová sa nachádza v povodí Hrona. Hron na území mikroregiónu Pod Panským dielom priberá pravostranné toky Ľupčicu, Istebník a Driekyňu.
Západnú časť územia odvodňuje Selčiansky potok s pravostranným Nemčianskym potokom. Severnú časť obce odvodňuje bezmenný prítok do Selčianskeho potoka. V obci sa nenachádza žiadny minerálny prameň ani vodná nádrž. 

Zaujímavosťou územia je výskyt teplomilných druhov živočíchov. K najčastejšie vyskytovaným živočíchov v obci patrí veverica, líška, lasica, kuna, jeleň, sviňa divá, netopier a srnec. Je zaznamenaný výskyt veľkých šeliem, hlavne medveďa a vlka. Z vtákov sú tu zastúpené prevažne lesné druhy a druhy viazané na ľudské obydlia.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.