Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Jasenie

Jasenie leží na južnom svahu Nízkych Tatier a v Horehronskom podolí na Jasenskom potoku.

Administratívne obec Jasenie patrí do okresu Brezno, od ktorého je vzdialené len 18 km. Najbližším mestom smerom na západ je Banská Bystrica, ktorá je vzdialená 31 km. Obidve mestá sú najväčšími strediskami vzdelávania našej stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže. Okrem študijných možností poskytujú aj pracovné príležitosti, kultúrno-spoločenské a historické atrakcie. Prácu naši občania nájdu aj v spoločnosti Železiarne Podbrezová, ktorá sa nachádza 8 km od obce Jasenie.

Najväčšiu časť chotára odvodňuje jaseniansky potok, pozostávajúci z troch zdrojníc (Prostredný potok, Biela voda a Čeremošný potok). Jeho ľavobrežným prítokom je Lomnistá a pravobrežným Tokáreň-Suchý potok. V hornej časti doliny Jasenianskeho potoka je minerálny prameň (kyselka). V chotári obce je prírodná lesná rezervácia Pod Latiborskou hoľou, patriaca do územia Národného parku Nízke Tatry. Je to prvá rezervácia na južných svahoch Nízkych Tatier, v ktorej sú zastúpené veľmi pestré a hodnotné nízkotatranské lesné spoločenstvá v najzachovalejšej lokalite.

Archeologický výskum dokazuje, že osídlenie v obci Jasenie je časovo situované až do rímskej doby. Kontinuita osídlenia až do novoveku nie je vylúčená. Najstarší nespochybniteľný údaj o stredovekej banskej osade Jasenie pochádza z listiny Žigmunda z roku 1424, hoci je možné, že údaj z roku 1250 o akejsi osade Jechene sa vzťahuje práve na obec Jasenie.
Vroku 1455 sa obec spomína pod názvom Jezen, z roku 1465 je doložený jej názov ako Jassena, 1512 sa volala Jesene. Už od 15. storočia však prevládalo pomenovanie, etymologicky odvodené od názvu stromu jaseň. Osada patrila Ľupčianskemu panstvu. Banskobystrickí podnikatelia tu ťažili do 16. stor.drahé kovy. V 17.–19.storočí tu pracoval železiarsky hámor, patriaci Banskej komore. Obyvatelia pracovali v miestnych podnikoch, furmančili a chovali ovce. V roku 1828 mala obec 102 domov a 785 obyvateľov. V 19.- 20. storočí bolo rozšírené čipkárstvo.
Vmiestnej časti Kramlištie, ktoré vzniklo v 18. storočí ako komorská osada, bola postavená v polovici 19.stor. skláreň, vyrábajúca tabuľové sklo / zanikla r.1904 /. V rokoch 1923 – 1925 bola vybudovaná elektráreň. V katastrálnom území obce sa ťažila antimónová ruda spracovaná vo Vajskovej. V miestnej časti Kramlištie pracovala parná píla, ktorá poskytovala občanom pracovné príležitosti.

Obec sa aktívne zúčastnila SNP.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.