Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Dolný Harmanec

Obec Dolný Harmanec sa nachádza 12 km severozápadne od Banskej Bystrice, v úzkej Harmaneckej doline, na styku Veľkej Fatry s Kremnickými vrchmi. Orientovaná je v smere Sever – Juh, pozdĺž Bystrického potoka a štátnej cesty. Stred obce je v nadmorskej výške 486 m, chotár vo výškovom rozpätí 457 – 1377 m. (Kráľova studňa). Súčasná rozloha chotára je 4452 ha. V obci žije 217 obyvateľov. V strede obce stojí r. k. kostol Sv. Jozefa z roku 1931. Pôvodne patrila obec do Zvolenskej župy, v súčasnosti do okresu Banská Bystrica v rámci banskobystrického samosprávneho kraja.

Obec vznikla asi v 14. storočí (prvýkrát písomne doložená r. 1540) ako osada baníkov, hutníkov a drevorubačov na území slobodného kráľovského mesta Banská Bystrica.

Pomenovanie obce Harmanec je zrejme odvodené od mena jej zakladateľa Hermanna z čias saskej baníckej kolonizácie Banskej Bystrice a jej okolia, na čo poukazuje aj starý nemecký názov Hermannsdorf, či maďarský Hermánd, alebo poslovenčený Hermanecz.

Harmanecký kras je bohatý na jaskyne. Najvýznamnejšou z nich je Harmanecká jaskyňa (národná prírodná pamiatka) v masíve Kotelnice. Niekedy je nazývaná podľa vstupného priestoru ako „Izbica“. Vytvorená je v tmavosivých gutensteinských vápencoch chočského príkrovu pozdĺž tektonických porúch. Je to kvapľová jaskyňa puklinovo – rútivého typu. Okrem mohutných rútivých priestorov (Vstupný dóm, Dóm objaviteľa, Gotický dóm, Dóm pagôd a Bludný dóm) sa vyskytujú oválne chodby (Riečisko, Nánosová chodba, Južné riečisko) i menej výrazné priepasti. Jaskyňa sa vyznačuje bohatým výskytom mäkkého bieleho sintra, preto sa možno stretnúť aj s názvom „Biela jaskyňa“. Návštevníka tu upútajú mohutné pagodovité stalagmity nástenné vodopády a záclony i sintrové jazierka. V jaskyni žije 10 druhov netopierov, pričom zimná kolónia netopiera obyčajného (Myotis myotis) patrí k najväčším na Slovensku. Jaskyňa bola objavená Michalom Bacúrikom v roku 1932 a postupne dochádzalo k objavovaniu jej ďalších priestorov. Pre verejnosť bola otvorená v roku 1950 a v súčasnosti je sprístupnených 720 metrov z celkovej asi 2700 metrovej dĺžky jaskyne. Nanovo upravený vstupný areál sa nachádza na severnej strane Kotelnice, v nadmorskej výške 821 m a serpentínovú pešiu prístupovú trasu z parkoviska pri štátnej ceste spríjemňuje náučný chodník. Z ďalších jaskýň stoja za zmienku nesprístupnené jaskyne Horná a Dolná Tufná (prírodné pamiatky). V jaskyni Horná Tufná našli kosti pravekých zvierat, z čoho 6 lebiek, kosti jaskynného medveďa a ohnište, čo poukazuje na osídlenie v paleolite. Zvyšky diluviálnej fauny našli aj v Dekretovej jaskyni.

Dolný Harmanec má veľmi atraktívne prírodné prostredie. Severná, veľkofatranská časť je súčasťou Národného parku Veľká Fatra. Je tu východisko na návštevu Harmaneckej jaskyne alebo na túru cez Tufnú či Zalámanú, na Krásny kopec a ďalej na Kráľovu studňu, pod ktorou sa nachádza horský hotel. Na Kráľovu studňu, kde sú veľmi dobré podmienky pre letnú turistiku i zimné športy, sa dá dostať z Dolného Harmanca aj Bystrickou dolinou, ktorá patri k najdlhším veľkofatranským dolinám.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.