Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Čierny Balog

Obec Čierny Balog leží vo veporskej časti Slovenského rudohoria v doline Čierneho Hrona. Nadmorská výška v strede obce je 538 m n. m. a v chotári 500–1338 m n. m. Vrchovinný až hornatinný povrch chotára tvoria kryštalické bridlice a žuly, zvyšky sopečných vrchov andezity a ich pyroklastiká (Hajná hora, Klenovský Vepor). V okolí obce sa v kryštaliniku vyskytujú sideritové a kremitomeďnaté žily. Chotár odvodňuje Čierny Hron s početnými prítokmi. Zalesnený je prevažne ihličnatým lesom (smrek, menej jedľa), na značných plochách aj smrekovo-bukovo-jedľovým. Prevládajú nenasýtené až podzolované hnedé lesné pôdy. Od roku 1913 je na 57,42 ha štátna prírodná rezervácia Dobročský prales, najstaršie a najvzácnejšie pralesovité územie na báze kryštalinika Slovenského rudohoria. Prales tvoria smreky, jedle s mierne vtruseným bukom. Najstaršie jedle sú 300-400 ročné. Najmohutnejšia 56 m vysoká jedľa s obvodom 610 cm sa v roku 1964 zlomila vo výške 6 m.

Od roku 1964 je na 129,94 ha, s ochranným pásmom 208,85 ha, štátna prírodná rezervácia Klenovský Vepor so súborom základných typov fytocenóz jedľovo-bukového a smrekového pásma vyšších polôh Slovenského rudohoria.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.