Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Brezno

Brezno je metropolou regiónu Horehronia, administratívnym, kultúrnym a spoločenským centrom okresu, ktorý je v rámci banskobystrického kraja rozlohou druhý najväčší.  Územím mesta ako jedna z dominánt preteká rieka Hron, zo severnej strany ho lemuje mohutná hradba Nízkych Tatier a z juhu zasa rozsiahle úpätia Slovenského Rudohoria. V súčasnosti má Brezno 20 542 obyvateľov a v roku 2015 si pripomenulo okrúhle 750. výročie prvej písomnej zmienky o meste.

Najstaršia doposiaľ známa písomná zmienka o Brezne je v listine panovníka Bela IV. z roku 1265. V roku 1380 uhorský kráľ Ľudovít I. (Veľký) Anjou udelil mestu Brezno mestské privilégiá. Názov mesta Brezno prvýkrát použil Ferdinand I. Habsburský v listine z r.1560, ktorou sa riešil spor mesta s okolitými hradnými panstvami.

Brezno je pamiatková zóna s obdĺžnikovým námestím generála Milana Rastislava Štefánika, jedným z najväčších na Slovensku. Turisticky zaujímavé je Horehronské múzeum, zvonica, kostol sv. Kríža z roku 1619 a kaplnka Panny Márie. Jedinou sakrálnou židovskou pamiatkou v Horehronskom regióne je breznianska synagóga. Postavili ju v roku 1902.

Ďalšou národnou kultúrnou pamiatkou je piaristická rezidencia (dnes obvodný úrad) so zachovanou kláštornou kaplnkou.

Tzv. „kostolčok“ v historickom jadre mesta Brezno sprítomňuje misijnú, pastoračnú a pedagogickú pôsobnosť piaristického rádu v miestnom i európskom kontexte (1673 – 1856). Nachádzajú sa v ňom najstaršie umelecké doklady z torza neogotického oltára z prvého breznianskeho kostola – polychrómovaná plastika Panny Márie a tabuľové obrazy sv. Barbory a sv. Doroty. Spolu s historickou knižnicou vo farskom úrade, ako jednej z mála pôvodných a dodnes funkčných kláštorných knižníc na Slovensku, predstavuje najcennejšiu duchovnú kultúrno-historickú pamätihodnosť regiónu.

V regióne prevažuje chladná až mierne chladná kotlinová klíma, chladná a studená je hlavne zima, čo vytvára vhodné podmienky hlavne na zimné športy. Snehová pokrývka vo vyššej nadmorskej výške sa udrží až 200 dní v roku, preto sú v Nízkych Tatrách výborné podmienky pre lyžovanie. Členitý horský terén Horehronia – svahy Nízkych Tatier a Slovenského Rudohoria – ponúka neobmedzené možnosti na turistiku a cykloturistiku. Po celý rok môže Horehronie ponúknuť svojim návštevníkom prírodné atraktivity – horstvá, rokliny, krasové útvary, vodopády. Okrem prírodných krás sa na tomto území vyskytujú lesy bohaté na rozmanitú zver, vtáctvo i kvetenu. V regióne Horehronie sa nachádza 28 poľovných revírov, ktoré majú celkovú výmeru 117 000 ha. Zo vzácnej zveri sa tu vyskytujú medvede, rysy, hlucháne, jazvece aj kamzíky. Členitý terén Horehronia sa vyznačuje množstvom prameňov, potokov a riečok, ústiacich nakoniec do rieky Hron – významného slovenského povodia. Na mnohých miestach sa nachádzajú minerálne pramene. Vo vodách žije veľa druhov rýb. Na ochranu prírodných atraktivít Horehronia – flóry i fauny – boli zriadené Národné parky Nízke Tatry a Muránska planina, do územia zasahuje aj Národný park Slovenský raj a Chránená krajinná oblasť Poľana.

Facebook: www.facebook.com/Brezno

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.