Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Badín

Obec Badín leží na strednom Slovensku, v Banskobystrickom kraji, 10 km od mesta Banská Bystrica a 10 km od mesta Zvolen.

Po prvý raz sa použil názov obce v listinách z roku 1232. Postupne sa názov obce menil: Bagyon /Badoň/ – v roku 1424, Wedin – 1503, Badyn – 1535, Badin 1545 a maďarsky Erdobádony. V ľudovej reči sa však výhradne používal názov Badín. Pôvod obce zrejme siaha až do predslovanskej doby, hoci niet konkrétnejších správ, ani nálezov. Združovali sa tu kmene, ktoré tiahli týmto územím rôznym smerom. Obec teda mohla vzniknúť už koncom 12. storočia, čomu nasvedčuje sám názov „villa hospitum“ – slovenský majer, alebo osádka hostí. Pôvodným zamestnaním obyvateľov bola starostlivosť o kráľovské lesy, ktorých komplex tvoril rajón kráľovskej poľovačky. Druhou príčinou vzniku obce bol panský majer, ktorý tu existoval. V rokoch 1580 – 1657 obec platila poplatok Turkom, v roku 1599 ju prepadli turecké oddiely, v 17. storočí ju drancovali cisárske, aj stavovské vojská. V 16.-18. storočí vlastnil tunajšie lesy erárny podnik v Železnej Breznici. V roku 1892 boli otvorené hnedouhoľné bane, ktoré zanikli začiatkom 20. rokov 20. storočia.

V roku 1713 mala obec 413 obyvateľov, v roku 1779 – 713 a v roku 1869 už 1085 obyvateľov. Dnes má Badín 1676 obyvateľov. Katastrálna výmera obce je 3 438 ha, najnižšia poloha je 304 m.n.m. Najvyššie miesto je Laurín vo výške 1025 m.n.m.
Od roku 1913 je tu na ploche 30,7 ha štátna prírodná rezervácia Badínsky prales so zvyškami starého bukovojedľového pralesa. Badín leží na východných svahoch Kremnických vrchov v úzkej doline potoka Badín, ústiaceho náplavovým kužeľom do Hrona. Hornatinný povrch chotára tvoria andezity. Západná časť obce je zalesnená /buk, jedľa/.

Pamiatkou je rímsko – katolícky gotický kostol z roku 1397 s renesančným opevneným múrom z roku 1636.

Evanjelický kostol je z roku 1865, v jeho interiéri je obraz J.B.Klemensa z roku 1866. V rokoch 1874 až 1891 tu pôsobil a umrel August Horislav Krčméry.

Báňa uhoľné ložisko – Prvé zmienky o vykonaní vrtného prieskumu na uhlie sú z roku 1833 (rozbor uhlia urobil A.Wehrle, profesor banskoštiavnickej akadémie). V roku 1835 ho preskúmal F.Mohs, v roku 1837 sa započali prvé sprístupňovacie práce na ťažbu (120 m dlhá štôlňa) a začali sa aj prvé ťažobné práce. Boli riadené Banskou správou v Španej Doline. Časť uhlia odoberala Strieborná huta v Banskej Bystrici, menšie fabriky a kováči.

Momentálne má obec Badín 1957 obyvateľov ( k 24.10.2016)

Svätá Katarína je aj symbolom obce Badín.

Badín, ako z jeho histórie vyplýva bola poddanskou obcou Zvolenského hradu, vez významnej honorácie z radov šľachty. V dôsledku tejto skutočnosti sa tu v stredoveku nevybudovali väčšie svetské stavby (hrady, kaštiele a známky). Zachovali sa však cirkevné objekty (kostoly) a jedna kúria, dnes už bez umeleckého významu.

Facebook: www.facebook.com/obecbadin

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.